Cvičíme s Agirem

20.04.2016 13:36

Objevily jsme nové cvičební terény v bažantnici a potkaly vstřícné zaměstnance firmy Lesy ČR.